Hingstkostnader

HINGST LICENS METOD STATION SPRÅNG 90 DYGN/Medlem Fölfabriken ÖVRIGT
Silber Sky F 1252 SWB AI/TAI Flemminge 3000 kr 7000 kr/6300 kr
Chini con Yanic F 1459 SWB
AI/TAI
Flemminge 3000 kr 7000 kr/6300 kr
Chini con Omnes F AES AI/TAI Flemminge 3000 kr 7000 kr/6300 kr I tävling
Zino 9517 SWB AI/TAI Flemminge 3000 kr 7500 kr/6750 kr
Carême 1153
SWB
FAI
Flemminge
3000 kr
7000 kr/6300 kr